Tag: analiza rynku (1)

Badania marketingowe - spojrzenie na klientów i konkurentów

Szczegółowe informacje na temat rynku

Pozyskanie dokładnych danych na temat motywacji zakupowych klientów, aktualnych działań konkurencji, oczekiwań, a także zachowań potencjalnych konsumentów i odbiorców usług naszej firmy, pociąga za sobą konieczność zgromadzenia wielopoziomowych danych. Często zróżnicowane informacje na temat naszej firmy, które docierają do nas za pomocą mediów społecznościowych, chcielibyśmy skumulować, zweryfikować i wykorzystać aby lepiej prowadzić swój biznes. Badania marketingowe pozwolą na tego typu działania.


Badania marketingowe - kumulowanie cennych informacji

Dobrze dobrane badania w zakresie marketingu pozwalają pozyskać odpowiednie dane, aby przyjrzeć się konkurencji oraz wydobyć wartościowe informacje dotyczące klientów. Badania marketingowe angażujące klientów w trakcie wywiadów (badania typu IDI oraz FGI) pozwalają wydobyć indywidualne opinie o marce, produktach, sytuacji na rynku i innych istotnych dla przedsiębiorstwa zjawiskach.

Badania marketingowe mogą być prowadzone na podstawie 4-etapowego harmonogramu lub 7-etapowego harmonogramu.

Pierwszy z wymienionych zakłada:

 • Dokładne opracowanie scenariuszy wywiadów IDI oraz FGI,
 • Konsultowanie przygotowanych narzędzi ze zleceniodawcą,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zebranego materiału i przygotowanie raportu.

 

7-etapowy harmonogram przewiduje:

 • Zaprojektowanie scenariuszy wywiadów FGI, a także IDI,
 • Konsultacje narzędzi badawczych z zamawiającym,
 • Zrealizowanie wywiadów IDI,
 • Wstępną analizę zebranego materiału badawczego,
 • Dopracowanie i wyszczególnienie scenariusza do badań FGI,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zgromadzonych danych oraz opracowanie raportu.

Respondenci, którzy biorą udział w badaniach marketingowych są dopasowywani do celu badań ze względu na: zmienne społeczne i gospodarcze, cechy demograficzne i gospodarcze, style życia, zainteresowania, preferencje zakupowe oraz doświadczenia w tym zakresie, sytuację zdrowotną.


Za pan brat z badaniami ilościowymi

Badania jakościowe dają dokładny, rzetelny obraz opinii konsumenckich na dane zjawisko. Dlatego też doskonale sprawdzą się podczas: wdrażania nowych konceptów reklamowych, weryfikacji potrzeb i sprawdzania preferencji konsumenckich, badania prototypów nowych produktów czy też świadomości marki, a nawet mierzenia obecności produktów w mediach (także społecznościowych). Ograniczona próba badawcza w trakcie badań jakościowych ekspertów BioStat® rekomenduje prowadzenie badań jakościowych z uzupełnieniem o metody ilościowe – CATI, które umożliwiają zdobycie szczegółowych danych o charakterze liczbowym oraz spowodują, że badane kwestie staną się bardziej wiarygodne.