Tag: eCRF (2)

Aplikacje dedykowane

Systemy informatyczne dla firm MŚP 
Systemy informatyczne stają się nieodzownym elementem działania każdego przedsiębiorstwa. Służą do obsługi właściwie całego przekroju działalności firm, niezależnie od ich wielkości, branży i profilu. Czy to jest małe, średnie, czy duże przedsiębiorstwo, usługowe, czy produkcyjne bądź handlowe, prywatne czy publiczne, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. Te informacje dotyczą bardzo szerokiego zakresu, od sprzedaży, przez kadry, zarządzanie produkcją, czy magazynem, po służbowy komunikator. Jednak zasadniczym problemem związanym z tymi narzędziami jest ich zbyt duża uniwersalność. Coraz częściej zarządzający firmami poszukują zatem elastycznych programów na zamówienie, możliwych do dopracowania zgodnie z wymaganiami danego przedsiębiorstwa. Każdy klient jest przecież inny i ma inne potrzeby, ważniejsze są dla niego inne funkcjonalności. Dlatego w cenie jest oprogramowanie dedykowane przygotowane z uwzględnieniem wszystkich uwag klienta.

Specjalistyczne usługi 
Usługi programistyczne firm oferujących oprogramowanie szyte na miarę powinny być skupione na odpowiednim skonstruowaniu wyjściowych ustawień systemu. Następnie, po zgłoszeniu się konkretnego klienta, ten elastyczny program dopracowuje się, w stałym kontakcie z klientem. Wszystko to w oparciu o model SaaS, a więc korzystanie z programu na serwerze firmy go oferującej. Oprócz tego, że jest ono to tańsze (różnorodne licencje), to jeszcze mniej obciążające czasowo i kosztowo, a także technicznie. Z takiego oprogramowania dedykowanego korzysta są on-line, poprzez przeglądarkę WWW. To niezwykle usprawnia obsługę programu. Dodatkowo można z niego korzystać poprzez komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon, a więc również przez urządzenia mobilne. Oprogramowanie jest w pełni responsywne i dostosowuje funkcjonalność do urządzenia, na którym jest wyświetlane. Takie oprogramowanie na zamówienie to m.in. możliwość ciągłego ulepszania poprzez uwagi użytkowników, automatyczne aktualizacje, wprowadzanie, utrzymanie i intuicyjne przetwarzanie danych, wsparcie systemu pomocy w każdym segmencie programu, wsparcie techniczne działu IT firmy sprzedającej. Piękno tego rozwiązania polega również na tym, że za oprogramowaniem stoją bardzo skomplikowane algorytmy (związane z jego elastycznością), ale dla użytkownika jest ono przyjazne i intuicyjne.

Programy na zamówienie 
Dzięki dostępnym na rynku rozwiązaniom informatycznym można więc znacząco usprawnić funkcjonowanie firmy. Wystarczy inwestycja w odpowiedni system CRM, aplikację bazodanową, dedykowaną stronę WWW, oprogramowanie e-commerce, czy aplikację mobilną. Pierwszy krok musi jednak zostać wykonany, a łatwo się domyślić, że zarządzający firmą mogą nie dostrzegać tych korzyści stojących za konkretnym kosztem początkowym w postaci zakupu danego oprogramowania komercyjnego.


Niekomercyjne badania kliniczne - korzyść polskiej medycyny

Co wybrać?

Niekomercyjne jak i komercyjne badania kliniczne mają podobny charakter. Czynności badawcze przeprowadza się w takich samych ośrodkach badawczych, są w nie zaangażowani lekarze, badacze, obserwatorzy. Gdzie zatem jest różnica? Ta najczęściej dotyczy celu badań. W niekomercyjnych badaniach klinicznych cele badań mogą dotyczyć szerokich zagadnień medycznych. komercyjne badania kliniczne są zdecydowanie częściej ukierunkowane na wdrożenia nowych produktów medycznych na rynek i znalezienie zastosowań dla obecnie sprzedawanych.
 

Niekomercyjne badania kliniczne i medycyna

Prowadzenie badań klinicznych o charakterze niekomercyjnym jest korzystne dla rozwoju polskiej medycyny. Dzięki tego typu projektom badawczym:

  • Wprowadza się nowego rodzaju terapie lecznicze i sprawdza ich skuteczność,
  • Optymalizuje się koszty leczenia,
  • Wdraża nowe metody leczenia w onkologii (np. leczenie kojarzone),
  • Wprowadza nowe typy produktów i sprzętów ułatwiających życie i funkcjonowanie osobom chorym,
  • Poszukuje się grupy osób potencjalnie zagrożonych daną chorobą oraz wprowadza profilaktykę pro-zdrowotną.

 

Możliwości, jakie dają niekomercyjne badania kliniczne podnoszą także status polskich placówek naukowych oraz ośrodków medycznych. Dzięki braku komercjalizacji i prowadzeniu badań na szeroką skalę niekomercyjne badania kliniczne dają możliwość rozwoju młodym naukowcom oraz lekarzom, którzy chcą prowadzić karierę w kierunku akademickim.

Warto zauważyć, że niekomercyjne badania kliniczne to w Polsce nadal mniejszy odsetek projektów niż badania o charakterze komercyjnym. Pod tym kątem są one szansą dla wielu badaczy, instytucji, organizacji i sponsorów poszukujących niszy na rynku badawczym.

Niekomercyjne badania kliniczne warto organizować przy wsparciu eksperckich metod analiz danych, gromadzonych przy realizacji badań. Cyfrowe platformy badawcze, takie jak oprogramowanie eCRF.biz™ marki BioStat® pomaga:

  • przygotowywać formularze badań klinicznych dla pacjentów,
  • przeprowadzać randomizację próby badawczej,
  • zastosować odpowiednie metody analizy próby,
  • opracować raport z przeprowadzonych badań.

 

Wsparcie doświadczonych specjalistów

Wielozadaniowe wsparcie w trakcie przygotowania odpowiedniego rodzaju dokumentacji badawczej i prawnej przeznaczonej dla badaczy, pacjentów oraz uczestniczących w badaniach placówek naukowych to kolejny ważny element prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych.

Na tego typu pomoc mogą liczyć organizatorzy badań ze strony agencji badawczej BioStat®, której eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty