Tag: market research (2)

Market research

Market research na rynku medycznym, to jedna z ważniejszych usług świadczonych przez STERMED, dla potrzeb wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się zarówno produkcja lekarstw, jak i wyposażenia medycznego. Jest to usługa, dzięki której przedsiębiorcy, mogą bardzo dokładnie poznać wszystkie zawiłości funkcjonowania rynku medycznego w interesującym ich sektorze, a dzięki temu też, wykorzystać maksymalnie, wszystkie możliwości w celu osiągnięcia wyższego poziomu sprzedaży swoich produktów.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż market research, wymaga od nas bardzo dobrej znajomości narzędzi badawczych, bowiem pozyskiwanie informacji o wszystkich aspektach rynku, nie jest takie proste. Musimy tutaj bardzo często przeczesywać rejestr aptek, oraz lekarzy w celu pozyskiwania odpowiednich informacji wprost u źródła, aby w ostatecznym efekcie przygotować dla naszych klientów najbardziej wartościowy zbiór informacji na rynku, na podstawie którego będą oni mogli już całkowicie bezpiecznie przeprowadzać odpowiednie działania, oraz podejmować kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe.

Warto tutaj także podkreślić fakt, iż poprzez tego rodzaju działania, możemy w następnej kolejności przeprowadzić profesjonalny mailing lekarze, który z reguły jest bardzo skuteczny. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż do jego przygotowania, wykorzystywane są aktualne informacje o trendach na rynku, przez co tez zawsze wiemy w który aspekt danego zagadnienia uderzyć, aby osiągnąć możliwie jak najlepszy efekt promocyjny w każdym, poszczególnym przypadku.


Badania marketingowe - spojrzenie na klientów i konkurentów

Szczegółowe informacje na temat rynku

Pozyskanie dokładnych danych na temat motywacji zakupowych klientów, aktualnych działań konkurencji, oczekiwań, a także zachowań potencjalnych konsumentów i odbiorców usług naszej firmy, pociąga za sobą konieczność zgromadzenia wielopoziomowych danych. Często zróżnicowane informacje na temat naszej firmy, które docierają do nas za pomocą mediów społecznościowych, chcielibyśmy skumulować, zweryfikować i wykorzystać aby lepiej prowadzić swój biznes. Badania marketingowe pozwolą na tego typu działania.


Badania marketingowe - kumulowanie cennych informacji

Dobrze dobrane badania w zakresie marketingu pozwalają pozyskać odpowiednie dane, aby przyjrzeć się konkurencji oraz wydobyć wartościowe informacje dotyczące klientów. Badania marketingowe angażujące klientów w trakcie wywiadów (badania typu IDI oraz FGI) pozwalają wydobyć indywidualne opinie o marce, produktach, sytuacji na rynku i innych istotnych dla przedsiębiorstwa zjawiskach.

Badania marketingowe mogą być prowadzone na podstawie 4-etapowego harmonogramu lub 7-etapowego harmonogramu.

Pierwszy z wymienionych zakłada:

 • Dokładne opracowanie scenariuszy wywiadów IDI oraz FGI,
 • Konsultowanie przygotowanych narzędzi ze zleceniodawcą,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zebranego materiału i przygotowanie raportu.

 

7-etapowy harmonogram przewiduje:

 • Zaprojektowanie scenariuszy wywiadów FGI, a także IDI,
 • Konsultacje narzędzi badawczych z zamawiającym,
 • Zrealizowanie wywiadów IDI,
 • Wstępną analizę zebranego materiału badawczego,
 • Dopracowanie i wyszczególnienie scenariusza do badań FGI,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zgromadzonych danych oraz opracowanie raportu.

Respondenci, którzy biorą udział w badaniach marketingowych są dopasowywani do celu badań ze względu na: zmienne społeczne i gospodarcze, cechy demograficzne i gospodarcze, style życia, zainteresowania, preferencje zakupowe oraz doświadczenia w tym zakresie, sytuację zdrowotną.


Za pan brat z badaniami ilościowymi

Badania jakościowe dają dokładny, rzetelny obraz opinii konsumenckich na dane zjawisko. Dlatego też doskonale sprawdzą się podczas: wdrażania nowych konceptów reklamowych, weryfikacji potrzeb i sprawdzania preferencji konsumenckich, badania prototypów nowych produktów czy też świadomości marki, a nawet mierzenia obecności produktów w mediach (także społecznościowych). Ograniczona próba badawcza w trakcie badań jakościowych ekspertów BioStat® rekomenduje prowadzenie badań jakościowych z uzupełnieniem o metody ilościowe – CATI, które umożliwiają zdobycie szczegółowych danych o charakterze liczbowym oraz spowodują, że badane kwestie staną się bardziej wiarygodne.