Tag: badania marketingowe (3)

Zarabianie online

Zarabianie online
Możliwości zarabiania w Internecie jest sporo – na niektóre z nich trzeba jednak uważać, mogą mieć bowiem nielegalny charakter. Internauci, zwłaszcza młodzi, dosyć często dają się nabrać na pisanie tekstów, czy linkowanie za darmo. A przecież we współczesnym świecie, gdzie tak istotny jest marketing, zwłaszcza ten w Internecie, można też z łatwością znaleźć sposób legalnego i opłacalnego zarobku właśnie w tej dziedzinie. Z pewnością mogą się tym pochwalić płatne ankiety. Co to są „płatne ankiety”? To ankiety online, za których wypełnianie internauci otrzymują punkty wymieniane później na pieniądze lub nagrody rzeczowe.

Ankiety
Z ankietyzacją styka się całkiem niemało ludzi. Zwykle jest to ankietyzacja telefoniczna (CATI) bądź też w formie tradycyjnej (PAPI). Coraz częściej spotyka się też formę CAWI, a więc ankiety przez Internet, chociażby w formie aplikacji wyskakującej w oknie, w jakim przeglądamy artykuł. Każdy kto zetknął się z jakąkolwiek forma ankietyzacji może nawet nie przeczuwał, że na wypełnianiu kwestionariuszy może zarobić nie tylko ankieter, ale i respondent. Już od kilkunastu lat w Polsce powstają odpowiednie, dedykowane kwestionariuszom CAWI, panele płatnych ankiet. 

Panele ankiet online zakładane są zwykle przez najlepsze firmy badawcze, chcące zgromadzić jak największą liczbę panelistów stanowiących przekrój polskiego społeczeństwa. Dzięki temu mogą wykonywać badania taniej, szybciej i efektywnej.

To, co najważniejsze
Uczestnicząc w panelu online internauci otrzymują nie tylko punkty zamieniane na nagrody bądź też pieniądze. Maja też wpływ na wygląd i działanie panelu. Przekazują też opinie na różne tematy, nie tylko marketingowe, ale też społeczne. Wszystko to sprawia, że wypełnianie płatnych ankiet staje się dla niektórych z nich bardzo ważne. Później swoje doświadczenia mogą wykorzystać między innymi w pracy w firmie badawczej.

Punktologia stosowana
Punkty za wypełnianie ankiet zależą od trudności kwestionariuszy, ich długości, stopnia skomplikowania. Punkty za poszczególne ankiety gromadzone są na koncie danego panelisty. Po uzyskaniu określonej ich liczby, może je on wymienić na pieniądze lub nagrody, zależnie od preferencji konkretnego panelisty i firmy badawczej. Ankiety zawsze są dobrowolne. Liczba gromadzonych punktów w dużym stopniu zależy zatem od samego użytkownika panelu. 

Rejestracja w panelu nie zobowiązuje do wypełniania wszystkich ankiet, które przyjdą na maila – pozostaje pełna dowolność, dzięki której można wybrać, które ankiety wypełnia się, a których nie. Nie ma też konieczności robienia tego w konkretnym czasie – o ile nie przekracza on terminu badania, który zwykle wynosi nie mniej niż 2 tygodnie. Zarabianie na ankietach jest prostym i przyjemnym hobby.


Badania marketingowe

Przeprowadzamy także profesjonalne badania marketingowe, dzięki którym nasi klienci, mogą pozyskać cały szereg konkretnych i sprawdzonych informacji na temat poszczególnych sektorów rynku medycznego, a co za tym idzie, zapewnić sobie lepsze podejście do kwestii dystrybucji i promocji swoich produktów. Trzeba tutaj przecież pamiętać, iż rynek medyczny do najłatwiejszych nie należy wobec czego, koniecznością jest tutaj odpowiednie podejście do wszystkich, najważniejszych kwestii związanych z tym właśnie rynkiem oraz promocja produktów poprzez wykorzystanie najnowszych technologii.

Poprzez profesjonalne badania marketingowe, oraz dodatkowe wsparcie w postaci baz danych takich jak na przykład lista aptek oraz lekarzy (także do nabycia w STERMED), przedsiębiorstwa farmaceutyczne, oraz pozostali producenci wyposażenia medycznego, mogą o wiele sprawniej i skutecznej zarządzać sprzedażą na rynku, a to z kolei wpływa na możliwości ich większego i szybszego rozwoju.

Ponadto, poprzez wykorzystanie listy aptek, możemy przeprowadzić skuteczny mailing reklamowy z wykorzystaniem naszych aplikacji CRM, będący jednym z najlepszych sposobów promocji nowych produktów na rynku medycznym.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług mailingu, oraz przeprowadzania badań marketingowych, dzięki którym Państwa firma, z całą pewnością osiągnie jeszcze lepszy pułap niż do tej pory.


Badania marketingowe - spojrzenie na klientów i konkurentów

Szczegółowe informacje na temat rynku

Pozyskanie dokładnych danych na temat motywacji zakupowych klientów, aktualnych działań konkurencji, oczekiwań, a także zachowań potencjalnych konsumentów i odbiorców usług naszej firmy, pociąga za sobą konieczność zgromadzenia wielopoziomowych danych. Często zróżnicowane informacje na temat naszej firmy, które docierają do nas za pomocą mediów społecznościowych, chcielibyśmy skumulować, zweryfikować i wykorzystać aby lepiej prowadzić swój biznes. Badania marketingowe pozwolą na tego typu działania.


Badania marketingowe - kumulowanie cennych informacji

Dobrze dobrane badania w zakresie marketingu pozwalają pozyskać odpowiednie dane, aby przyjrzeć się konkurencji oraz wydobyć wartościowe informacje dotyczące klientów. Badania marketingowe angażujące klientów w trakcie wywiadów (badania typu IDI oraz FGI) pozwalają wydobyć indywidualne opinie o marce, produktach, sytuacji na rynku i innych istotnych dla przedsiębiorstwa zjawiskach.

Badania marketingowe mogą być prowadzone na podstawie 4-etapowego harmonogramu lub 7-etapowego harmonogramu.

Pierwszy z wymienionych zakłada:

 • Dokładne opracowanie scenariuszy wywiadów IDI oraz FGI,
 • Konsultowanie przygotowanych narzędzi ze zleceniodawcą,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zebranego materiału i przygotowanie raportu.

 

7-etapowy harmonogram przewiduje:

 • Zaprojektowanie scenariuszy wywiadów FGI, a także IDI,
 • Konsultacje narzędzi badawczych z zamawiającym,
 • Zrealizowanie wywiadów IDI,
 • Wstępną analizę zebranego materiału badawczego,
 • Dopracowanie i wyszczególnienie scenariusza do badań FGI,
 • Zrealizowanie badań FGI,
 • Analizę zgromadzonych danych oraz opracowanie raportu.

Respondenci, którzy biorą udział w badaniach marketingowych są dopasowywani do celu badań ze względu na: zmienne społeczne i gospodarcze, cechy demograficzne i gospodarcze, style życia, zainteresowania, preferencje zakupowe oraz doświadczenia w tym zakresie, sytuację zdrowotną.


Za pan brat z badaniami ilościowymi

Badania jakościowe dają dokładny, rzetelny obraz opinii konsumenckich na dane zjawisko. Dlatego też doskonale sprawdzą się podczas: wdrażania nowych konceptów reklamowych, weryfikacji potrzeb i sprawdzania preferencji konsumenckich, badania prototypów nowych produktów czy też świadomości marki, a nawet mierzenia obecności produktów w mediach (także społecznościowych). Ograniczona próba badawcza w trakcie badań jakościowych ekspertów BioStat® rekomenduje prowadzenie badań jakościowych z uzupełnieniem o metody ilościowe – CATI, które umożliwiają zdobycie szczegółowych danych o charakterze liczbowym oraz spowodują, że badane kwestie staną się bardziej wiarygodne.