Tag: Komercyjne badania kliniczne (2)

Badania COVID | Rozpocznij badania kliniczne razem z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Światowa pandemia SARS-COV-2 oraz związanej z nim chorobą COVID-19 zatrzymała gospodarkę wielu krajów, jak również relacje międzyludzkie, które są podstawą funkcjonowania społecznego. Badania kliniczne, które mają na celu powstrzymanie efektów pandemii są aktualnie dofinansowywane przez państwowe instytucje.  

 

Badania COVID-19

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® razem z podmiotami  badawczymi – instytucjami naukowymi,  przedsiębiorstwami działającymi w medycynie i farmacji, uniwersytetami czy też szkołami wyższymi może przeprowadzić szeroko zakrojone badania kliniczne COVID-19. Komercyjne i niekomercyjne, innowacyjne badania rozwojowe mogą dotyczyć zarówno testów dla osób potencjalnie zakażonych SARS-COV-2, jak i skutecznych szczepionek chroniących przed skutkami choroby COVID-19 oraz profilaktyki mającej służyć zabezpieczeniu społeczeństwa przed efektami epidemii.

 

Komercyjne i niekomercyjne badania

 

Badania, w które zaangażowany jest zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego przygotowuje i dokładnie opracowuje badania COVID-19 podczas 3 etapów badań:

 • przygotowania merytorycznego i opracowania protokołu badań,
 • opracowania badań w oparciu o system eCRF,
 • prowadzenia szkoleń dla badaczy i ośrodków współpracujących,
 • wspomagania planowania statystycznego,
 • monitorowania badaczy i działań niepożądanych,
 • zarządzania danymi badawczymi,
 • obsługiwania statystyk badawczych,
 • rozliczania badaczy, ośrodków współpracujących oraz pacjentów,
 • archiwizowania dokumentacji medycznej,
 • raportowania wyników badań,
 • wsparcia badaczy w publikacjach badawczych w periodykach Listy Filadelfijskiej.

 

Projektuj badania i bierz udział w walce z COVID-19

 

Stan epidemii doprowadził do intensyfikacji działań badaczy na rzecz walki z SARS-COV-2. Jeśli chcesz wdrożyć swój projekt badawczy – sprawdź, czy jest on prawidłowo zaplanowany – skontaktuj się ze specjalistami BioStat®.

Aktualnie możesz otrzymać nawet 100% dofinansowanie do swojego projektu badawczego ze strony Agencji Badań Medycznych lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Szybkiej Ścieżki”.

 

Skontaktuj się z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

+48 22 12 28 025, +48 668 300 664; +48 32 42 21 707

 


 

Badania kliniczne COVID. Badania COVID-19. Koronawirus. Epidemia COVID-19. Badania niekomercyjne COVID-19.Badania kliniczne SARS-COV-2.


Prawa pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych

Osoby uczestniczące w badaniach klinicznych oczywiście biorą w nich udział dobrowolnie, a także na każdym etapie mogą odmówić udziału, bez konieczności ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Jakie jeszcze prawa mają pacjenci?

 

Cel badań klinicznych

 

Badania kliniczne przeprowadzane są w celu badania bezpieczeństwa oraz skuteczności leków, które potencjalnie mają zostać wprowadzone na rynek. Testy te prowadzone są na ludziach, dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do praw osób biorących w nich udział oraz uświadamiania, jakie może być potencjalne ryzyko wynikające z uczestnictwa.

 

Czas na zapoznanie się z warunkami badań klinicznych

 

Ważnym prawem jakie ma pacjent jest możliwość dogłębnego zapoznania się z informacjami o danym badaniu, jego celu i specyfice. Wszystko po to, aby podjął on w pełni świadomą decyzję o swoim uczestnictwie. Dba się również o to, aby dane pacjenta były odpowiednio zabezpieczone  i by pozostał on anonimowy, również po zakończenia badań klinicznych.

 

Prawo do nowych informacji

 

Jeśli na etapie badań klinicznych zespół uzyska nowe informacje np. co do ryzyka stosowania danego preparatu, uczestnik również ma prawo uzyskać takie dane. Może to oczywiście wpłynąć także na to, że w związku z tą wiedzą zadecyduje o zaniechaniu swojego udziału.

 

We wszystkich badaniach klinicznych przywiązuje się bardzo dużą wagę do praw pacjentów, przede wszystkim do tego, by decyzja o wzięciu w nich udziału była podjęta świadomie, po uprzedniej, dokładnej analizie. Tak samo troszczą się o to zespoły przeprowadzające badania kliniczne dzięki oprogramowaniu eCRF.bizTM, które zostało stworzone po to, aby dzięki cyfryzacji gromadzenia danych proces przebiegał jeszcze sprawniej, w trosce o najwyższe standardy.