Prawa pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Data publikacji: 2020-08-16

Osoby uczestniczące w badaniach klinicznych oczywiście biorą w nich udział dobrowolnie, a także na każdym etapie mogą odmówić udziału, bez konieczności ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Jakie jeszcze prawa mają pacjenci?

 

Cel badań klinicznych

 

Badania kliniczne przeprowadzane są w celu badania bezpieczeństwa oraz skuteczności leków, które potencjalnie mają zostać wprowadzone na rynek. Testy te prowadzone są na ludziach, dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do praw osób biorących w nich udział oraz uświadamiania, jakie może być potencjalne ryzyko wynikające z uczestnictwa.

 

Czas na zapoznanie się z warunkami badań klinicznych

 

Ważnym prawem jakie ma pacjent jest możliwość dogłębnego zapoznania się z informacjami o danym badaniu, jego celu i specyfice. Wszystko po to, aby podjął on w pełni świadomą decyzję o swoim uczestnictwie. Dba się również o to, aby dane pacjenta były odpowiednio zabezpieczone  i by pozostał on anonimowy, również po zakończenia badań klinicznych.

 

Prawo do nowych informacji

 

Jeśli na etapie badań klinicznych zespół uzyska nowe informacje np. co do ryzyka stosowania danego preparatu, uczestnik również ma prawo uzyskać takie dane. Może to oczywiście wpłynąć także na to, że w związku z tą wiedzą zadecyduje o zaniechaniu swojego udziału.

 

We wszystkich badaniach klinicznych przywiązuje się bardzo dużą wagę do praw pacjentów, przede wszystkim do tego, by decyzja o wzięciu w nich udziału była podjęta świadomie, po uprzedniej, dokładnej analizie. Tak samo troszczą się o to zespoły przeprowadzające badania kliniczne dzięki oprogramowaniu eCRF.bizTM, które zostało stworzone po to, aby dzięki cyfryzacji gromadzenia danych proces przebiegał jeszcze sprawniej, w trosce o najwyższe standardy.

Oferta STERMED

Wybrane usługi

Wybrane usługi
Market research

Market research na rynku medycznym, to jedna z ważniejszych usług świadczonych przez STERMED, dla...

Czytaj
Wybrane usługi
Rejestr lekarzy specjalistów

Rejestr lekarzy to jedna z podstawowych baz danych zawierających dane lekarzy z podziałem na...

Czytaj
badania pacjentówanaliza danych klinicznychKomercyjne badania kliniczne