Tag: aplikacja dla lekarzy (4)

Cyfryzacja w gabinecie psychiatrycznym

Wyjątkowo wrażliwe dokumenty medyczne pacjentów, jakimi dysponują psychiatrzy wymagają odpowiednich narzędzi obsługi. Aktualny postęp branży medycznej w kierunku cyfryzacji oraz ostatnie rozporządzenia ministerialne nakładają na wielu psychiatrów obowiązek prowadzenia dokumentacji pacjentów w formie elektronicznej.

System pracy specjalistów w dziedzinie psychiatrii zakłada róże metody terapii w leczeniu osób psychicznie chorych. Terapie indywidualne, meetingi grupowe, leczenie farmakologiczne; wszystkie informacje na temat sposobów leczenia mają być zawarte
w historii chorego w formie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Pod tą nazwą kryje się ta sama dokumentacja, którą jak dotąd stosowano w formie papierowej. Dzięki informatyzacji wprowadzono jednak wiele udogodnień, poprzez które potocznie mówiąc „papierkowa robota” zajmuje zdecydowanie mniej czasu, jest łatwiejsza, a zaoszczędzony czas można poświęcić chorym.

Wizyty grupowe w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z ważniejszych rozwiązań dla gabinetów i poradni świadczących usługi na rzecz zdrowia psychicznego.
W programie Medfile EDM pacjenci mogą zarejestrować się samodzielnie na wizyty grupowe i meetengi. Jednocześnie placówki mają pod stałą kontrolą liczbę osób zapisanych na wizyty, dzięki przejrzystym grafikom pracy specjalistów. Bez konieczności telefonu do placówki i oczekiwania na rejestrację w lecznicy, zainteresowany pacjent może z własnego domu, w dogodnym czasie, zarejestrować się na wizytę grupową.

Kolejną ważną funkcją jest możliwość SMS-owego przypomnienia o wizycie. Na dzień lub kilka dni wcześniej. To bardzo przydatna funkcja dla psychiatrów, którzy muszą prowadzić ciągłość swoich terapii, aby odnieść sukces w leczeniu pacjentów. Dzięki przypomnieniu o wizycie specjalista ma pewność, że chory wie o planowanej wizycie, ponadto pacjent może odpowiedzieć na wysłaną wiadomość, że nie pojawi się na spotkaniu z psychiatrą lub potwierdzić wizytę. Dzięki tej funkcji można lepiej organizować czas pracy z pacjentami.

Trzecią istotną sprawą jest opcja wystawienia rachunku za zakończoną wizytę. Pacjent może zapłacić w dogodny dla siebie sposób – kartą, gotówką lub przelewem. Rozbudowany moduł płatności za wizyty posłuży każdemu właścicielowi gabinetu psychiatrycznego, ponieważ pozwala na opłacenie całej terapii z góry lub po odbyciu leczenia. Bardzo wygodny i intuicyjny panel „Rachunków” gabinetu umożliwia sprawdzenie, które wizyty zostały opłacone, a które nie oraz jakie usługi zostały świadczone na rzecz pacjentów.

Program do EDM Medfile pozwala na wygodne prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, znacznie usprawniając pracę gabinetu psychiatrycznego. Specjaliści mogą korzystać w wielu przydatnych funkcji, oszczędzając wiele cennego czasu.


Program dla lekarzy - edytowanie wystawionego rachunku lub faktury

Ułatwienie w pracy lekarzy

Program dla lekarzy pozwalający na poprawę lub zmianę personaliów w wystawionych dokumentach jest dużym ułatwieniem w działalności placówki medycznej. Każde zniwelowanie pomyłki lub zmiana danych osobowych może zostać wprowadzona szybko, bez konieczności wystawiania nowego rachunku dla płatnika, bez konsekwencji dla osoby wystawiającej rachunek. Jak to możliwe? Kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego oprogramowania do EDM, który w swoich funkcjach posiada także możliwość wystawiania rachunków i wprowadzania zmian w już wystawionych dokumentach. 
 

Poprawki i korekty

Spośród wszystkich wystawionych przez placówkę lub gabinet rachunków można uzupełnić lub edytować dane, które zostały wpisane za pierwszym razem. Można to zrobić dzięki modułowi „Rachunki”. Tam, nie ma przeszkód, aby każdy rachunek edytować. Program dla lekarzy do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® pozwala na szybką zmianę danych osobowych w wystawionym już rachunku. Tego rodzaju modyfikacje wprowadza się za pomocą usunięcia wpisanych wcześniej personaliów i wpisania nowych.
 

Po wprowadzeniu zmian program dla lekarzy wyświetli komunikat z zapytaniem o właściwym zapisaniu rachunku. Dzięki takiemu komunikatowi usługodawca ma pewność, że uzupełnił wszystkie dane dotyczące płatnika i nie pominął żadnych istotnych informacji. Możliwość edycji elektronicznego dokumentu znacznie góruje nad papierową formą rachunków. Tradycyjną postać dokumentu trzeba wystawić ponownie, podczas każdej najmniejszej pomyłki i nie ma możliwości jego edycji. Rachunek elektroniczny można edytować wiele razy i wydrukować go dopiero po dokładnym sprawdzeniu.
 

Wiele funkcji w jednym programie

W placówkach medycznych często spotykamy się z pośpiechem, poprzez który zdarzają się błędy w rachunkach i fakturach wystawianych na rzecz osób, którym świadczone są usługi. Połączenie programu do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z funkcją obsługi rachunkowości jest wygodnym rozwiązaniem, który nie ogranicza działań w programie wyłącznie do świadczenia usług związanych ze zdrowiem pacjenta.
 

Przetestowanie programu Medfile® w zakresie rozbudowanych funkcji obsługujących rachunkowość gabinetu, czy też lecznicy, optymalizuje działania zmierzające ku cyfryzacji polskiej służby zdrowia, dzięki zmniejszeniu ilości potrzebnych programów obsługujących placówki do minimum. Sprawdź, jak możesz wykorzystać program Medfile® w swoim gabinecie już dziś i w pełni korzystaj z jego wszystkich intuicyjnych funkcji.

 


Program dla psychiatry - zapotrzebowanie na EDM

Program dla psychiatry – realizacja potrzeb gabinetu z EDM

Potrzeba użycia kompleksowego oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów pojawia się coraz częściej w gabinetach prowadzonych przez psychiatrów. Program dla psychiatry powinien co najmniej posiadać odpowiednio rozbudowany moduł do uzupełniania informacji z przeprowadzonych wizyt (pola tekstowe), jak również możliwość wystawienia recept typu Rpw. Czy na rynku można znaleźć tego typu rozwiązanie programowe?


Program dla psychiatry Medfile® EDM

Specjalistyczne rozwiązania dla lekarzy psychiatrów można znaleźć w Medfile® EDM, które gwarantują kompleksową obsługę EDM pacjentów, zgodną z aktualnymi wymogami nakładami na pracowników służby zdrowia. Teraźniejsza sytuacja zakłada konieczność wystawiania e-Zwolnień dla pacjentów. Program dla psychiatry Medfile® EDM zapewnia obsługę tego rodzaju dokumentacji medycznej.

Jednym z najważniejszych elementów w codziennej praktyce psychiatry jest wystawianie recept na leki psychotropowe czy środki odurzające – czyli tak zwanych „recept Rpw”. Program dla psychiatry Medfile® EDM daje możliwość wystawienia recepty tego typu w systemie elektronicznym. Inną ważną funkcją jest możliwość wysłania do pacjenta wiadomości SMS:

 • potwierdzającej zapis na wizytę,
 • potwierdzającej zapis na wizytę w systemie online (pacjenci mają możliwość samodzielnej rejestracji),
 • z przypomnieniem o zbliżającym się termie wizyty.

 

Realizacja cyklicznych wizyt pacjentów –wielomiesięcznych planów terapii, terapii grupowej, jak również opłat za tego rodzaju usługi medyczne, również nie przysporzy kłopotów specjaliście ani pracownikom placówki, ponieważ program dla psychiatry Medfile® został wyposażony w moduły takie jak:

 

 • kompleksowy grafik wizyt (kalendarz) za pomocą którego można rejestrować pacjentów na wizyty cykliczne – powtarzalne jak i grupowe,
 • raporty, w których specjaliści lub właściciele placówki mogą rejestrować wszystkie płatności za wizyty, jak również kontrolować czas wizyt oraz pacjenta dla którego została wykonana dana usługa,
 • obsługa i weryfikacja płatności za wizyty, dzięki którym można zweryfikować formy płatności za poszczególne usługi oraz czas ich realizacji (program dla psychiatry Medfile® EDM pozwala na realizację płatności poprzez kartę, gotówkę oraz wystawienie faktury vat na płatnika)


Zrealizuj potrzeby swojego gabinetu z kompleksowym EDM

Wybór odpowiedniego programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w gabinecie specjalisty psychiatrii, zapewnia szybką obsługę kartoteki pacjenta jak i sprawne korzystanie z funkcji pozwalających na kierowanie działaniami placówki w aspekcie działania gabinetów i przyjmowania pacjentów.


Sprawdź jak możesz usprawnić funkcjonowanie swojego gabinetu psychiatrycznego, dzięki Medfile® EDM!


Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - e-Recepta i bilans zysków

Wdrażanie nowości w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Nowości w medycynie, wdrażane w ciągu ostatniego roku zaskoczyły niejednego lekarza, pacjenta i menagera placówki medycznej. Konieczność wprowadzenia e-Zwolnień mogła przysporzyć wielu osobom trudności, szczególnie jeśli wcześniej mieli rzadko do czynienia z pracą przed komputerem. Rok 2020 zapowiada jeszcze większe zmiany. Obligatoryjnie ma zostać wprowadzona e-Recepta. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna czeka, aby zaznajomić się z jej wszystkimi rozwiązaniami zanim staną się obowiązkowe.


Zyski płynące z funkcjonowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to tylko e-Zwolnienia i e-Recepty? Nie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to często kompleksowe rozwiązania, dzięki którym placówka może się pożegnać z papierowymi kalendarzami, zapisywaniem informacji na „żółtych karteczkach”, kilkunastoma minutami w trakcie badań, poświęconymi na wypełnianie dokumentacji. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pomaga zoptymalizować pracę placówki medycznej poprzez:

 • szybką rejestrację z poziomu kalendarza,
 • samodzielną rejestrację online pacjentów,
 • autopodpowiedzi kodów ICD-9 oraz ICD-10,
 • prowadzenie indywidualnej karty wizyty lekarskiej z możliwością wprowadzenia tabel, grafik oraz pól tekstowych,
 • dostępność szablonów dokumentacji tj.: skierowania do poradni specjalistycznej, zaświadczenia, skierowanie do szpitala,
 • prowadzenie magazynu leków i produktów używanych w placówce,
 • możliwość rejestracji osób na wizyty grupowe, a także cykliczne,
 • pełna kontrola rozliczeń – rachunki oraz faktury,
 • możliwość prowadzenia własnej, darmowej strony internetowej gabinetu,
 • generowanie księgi pacjentów,
 • połączenie z systemem eWUŚ oraz WFirma.

 

Przyszłościowe rozwiązania związane z e-Dokumentacją

e-Recepty – jeden z najgorętszych tematów w służbie zdrowia ostatnich tygodni. Pozwalają na szybkie przepisanie leków pacjentowi bez konieczności wypisywania jego wszystkich danych – te są automatycznie zaciągane z programu gabinetowego używanego przez specjalistę w placówce, takiego jak Medfile® EDM. Specjalistyczny moduł do e-Recept umożliwia specjaliście wgranie certyfikatów PUE ZUS, WSS, TLS; a później błyskawiczne wystawienie e-Recepty i wysłanie jej do CSIOZ.

Celem wdrażania tego typu dokumentów jest stworzenie, w szerokiej perspektywie, centralnych rejestrów medycznych, dzięki którym informacje na temat zdrowia pacjenta szybko dotrą do podmiotów sprawujących nad nim opiekę na każdym poziomie: od pielęgniarki po farmaceutę. 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pomaga nie tylko sprawnie zarządzać  informacjami medycznymi na temat zdrowia pacjentów, ale również uporządkować wiele sektorów działalności placówki i gabinetu, które wcześniej były obsługiwane przy pomocy kilku programów. Medfile® EDM umożliwia korzystanie z pełnego oprogramowania z wielu komputerów. Wystarczy dostęp do sieci internetowej.

 

Bezpieczeństwo danych w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Backup kartoteki pacjenta następuje w programie Medfile® EDM co 30 min, a dane są przechowywane na szyfrowanych dyskach. Każdy administrator danych może nadawać specjalne – indywidualne uprawnienia swoim pracownikom np. kartoteki pacjentów mogą być niedostępne dla rejestratorek. Hasło dostępowe do systemu można zmieniać zgodnie ze swoimi upodobaniami, a każdorazowy, dłuższy brak czynności użytkownika w systemie powoduje wylogowanie pracownika – dzięki czemu dane nie są dostępne dla osób postronnych, kiedy nikt z nimi nie pracuje.


Wdrażając Medfile® EDM można przygotować się do pełnej cyfryzacji służby zdrowia w Polsce. Nie zwlekaj, przetestuj program już dziś!