Tag: badania obserwacyjne (1)

Niekomercyjne badania kliniczne - korzyść polskiej medycyny

Co wybrać?

Niekomercyjne jak i komercyjne badania kliniczne mają podobny charakter. Czynności badawcze przeprowadza się w takich samych ośrodkach badawczych, są w nie zaangażowani lekarze, badacze, obserwatorzy. Gdzie zatem jest różnica? Ta najczęściej dotyczy celu badań. W niekomercyjnych badaniach klinicznych cele badań mogą dotyczyć szerokich zagadnień medycznych. komercyjne badania kliniczne są zdecydowanie częściej ukierunkowane na wdrożenia nowych produktów medycznych na rynek i znalezienie zastosowań dla obecnie sprzedawanych.
 

Niekomercyjne badania kliniczne i medycyna

Prowadzenie badań klinicznych o charakterze niekomercyjnym jest korzystne dla rozwoju polskiej medycyny. Dzięki tego typu projektom badawczym:

  • Wprowadza się nowego rodzaju terapie lecznicze i sprawdza ich skuteczność,
  • Optymalizuje się koszty leczenia,
  • Wdraża nowe metody leczenia w onkologii (np. leczenie kojarzone),
  • Wprowadza nowe typy produktów i sprzętów ułatwiających życie i funkcjonowanie osobom chorym,
  • Poszukuje się grupy osób potencjalnie zagrożonych daną chorobą oraz wprowadza profilaktykę pro-zdrowotną.

 

Możliwości, jakie dają niekomercyjne badania kliniczne podnoszą także status polskich placówek naukowych oraz ośrodków medycznych. Dzięki braku komercjalizacji i prowadzeniu badań na szeroką skalę niekomercyjne badania kliniczne dają możliwość rozwoju młodym naukowcom oraz lekarzom, którzy chcą prowadzić karierę w kierunku akademickim.

Warto zauważyć, że niekomercyjne badania kliniczne to w Polsce nadal mniejszy odsetek projektów niż badania o charakterze komercyjnym. Pod tym kątem są one szansą dla wielu badaczy, instytucji, organizacji i sponsorów poszukujących niszy na rynku badawczym.

Niekomercyjne badania kliniczne warto organizować przy wsparciu eksperckich metod analiz danych, gromadzonych przy realizacji badań. Cyfrowe platformy badawcze, takie jak oprogramowanie eCRF.biz™ marki BioStat® pomaga:

  • przygotowywać formularze badań klinicznych dla pacjentów,
  • przeprowadzać randomizację próby badawczej,
  • zastosować odpowiednie metody analizy próby,
  • opracować raport z przeprowadzonych badań.

 

Wsparcie doświadczonych specjalistów

Wielozadaniowe wsparcie w trakcie przygotowania odpowiedniego rodzaju dokumentacji badawczej i prawnej przeznaczonej dla badaczy, pacjentów oraz uczestniczących w badaniach placówek naukowych to kolejny ważny element prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych.

Na tego typu pomoc mogą liczyć organizatorzy badań ze strony agencji badawczej BioStat®, której eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu komercyjnych oraz niekomercyjnych badań klinicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty