Tag: Badanie kliniczne koronawirus (2)

Badania COVID | Rozpocznij badania kliniczne razem z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Światowa pandemia SARS-COV-2 oraz związanej z nim chorobą COVID-19 zatrzymała gospodarkę wielu krajów, jak również relacje międzyludzkie, które są podstawą funkcjonowania społecznego. Badania kliniczne, które mają na celu powstrzymanie efektów pandemii są aktualnie dofinansowywane przez państwowe instytucje.  

 

Badania COVID-19

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® razem z podmiotami  badawczymi – instytucjami naukowymi,  przedsiębiorstwami działającymi w medycynie i farmacji, uniwersytetami czy też szkołami wyższymi może przeprowadzić szeroko zakrojone badania kliniczne COVID-19. Komercyjne i niekomercyjne, innowacyjne badania rozwojowe mogą dotyczyć zarówno testów dla osób potencjalnie zakażonych SARS-COV-2, jak i skutecznych szczepionek chroniących przed skutkami choroby COVID-19 oraz profilaktyki mającej służyć zabezpieczeniu społeczeństwa przed efektami epidemii.

 

Komercyjne i niekomercyjne badania

 

Badania, w które zaangażowany jest zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego przygotowuje i dokładnie opracowuje badania COVID-19 podczas 3 etapów badań:

 • przygotowania merytorycznego i opracowania protokołu badań,
 • opracowania badań w oparciu o system eCRF,
 • prowadzenia szkoleń dla badaczy i ośrodków współpracujących,
 • wspomagania planowania statystycznego,
 • monitorowania badaczy i działań niepożądanych,
 • zarządzania danymi badawczymi,
 • obsługiwania statystyk badawczych,
 • rozliczania badaczy, ośrodków współpracujących oraz pacjentów,
 • archiwizowania dokumentacji medycznej,
 • raportowania wyników badań,
 • wsparcia badaczy w publikacjach badawczych w periodykach Listy Filadelfijskiej.

 

Projektuj badania i bierz udział w walce z COVID-19

 

Stan epidemii doprowadził do intensyfikacji działań badaczy na rzecz walki z SARS-COV-2. Jeśli chcesz wdrożyć swój projekt badawczy – sprawdź, czy jest on prawidłowo zaplanowany – skontaktuj się ze specjalistami BioStat®.

Aktualnie możesz otrzymać nawet 100% dofinansowanie do swojego projektu badawczego ze strony Agencji Badań Medycznych lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Szybkiej Ścieżki”.

 

Skontaktuj się z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

+48 22 12 28 025, +48 668 300 664; +48 32 42 21 707

 


 

Badania kliniczne COVID. Badania COVID-19. Koronawirus. Epidemia COVID-19. Badania niekomercyjne COVID-19.Badania kliniczne SARS-COV-2.


Zarządzanie badaniem klinicznym – najważniejsze informacje

Czym jest badanie kliniczne i dlaczego należy nim zarządzać?

 

Badanie kliniczne to wieloetapowy, skomplikowany proces, który ma na celu pozyskanie informacji o tym, czy testowany medykament (zazwyczaj nowy lek, który producent zamierza wprowadzić na rynek) działa na ludzki organizm korzystnie, zgodnie z opisem. Kolejne cztery fazy badań służą skrupulatnemu prześledzeniu wszystkich reakcji na medyczny produkt – ze szczególnym naciskiem na działania niepożądane oraz te, jakie wynikają z jego długotrwałego zażywania. Udział w badaniu klinicznym biorą osoby chętne, które dzieli się zwykle na dwie eksperymentalne grupy. Jedna z nich przyjmuje testowany lek, a druga placebo.

 

Zarządzanie badaniem klinicznym służy przestrzeganiu formuł metodologicznych oraz temu, by wszystkie procedury były realizowane poprawnie, a ich zapis pozostawał czytelny i przejrzysty. Wdrożone też zostać muszą restrykcyjne normy etyczne (na mocy Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracji Helsińskiej) po to, aby zapewnić pacjentom maksymalne bezpieczeństwo.

 

A może zarządzanie badaniem klinicznym nie jest konieczne?

 

Wydawać by się mogło, że wykwalifikowana kadra naukowa stanowi wystarczający gwarant sukcesu badań klinicznych i wszystkich procedur realizowanych w jego obrębie. Nic jednak bardziej mylnego. Czynników ryzyka i potencjalnych niebezpieczeństw istnieje tak wiele, że ktoś – osoba lub specjalizująca się w tym firma – powinien dyrygować całym procesem. Zarządzanie badaniem klinicznym jest jednym z naczelnych warunków tego przedsięwzięcia naukowego we wszystkich jego fazach oraz na etapie przedwstępnym – poziomie prac projektowych.

 

Jakie są główne cele zarządzania badaniem klinicznym?

 

 • eliminowanie czynników ryzyka – należy bowiem sprawić, że uczestnicy eksperymentów będą się czuli bezpiecznie pod każdym możliwym względem,
 • dbałość o stosowanie norm etycznych i prawnych – badania kliniczne podlegają konkretnym ustawom prawnym i formułom etycznym; zarządzanie badaniem klinicznym pozwala czuwać nad ich przestrzeganiem,
 • przyglądanie się kwestiom merytorycznym – po to, by tezy i hipotezy były wyraziste, a protokół badań przejrzysty i kompletny,
 • zapewnienie opieki lekarskiej – zarządzanie badaniem klinicznym służyć ma temu, aby pacjentami zajmował się wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny.