Tag: L4 przez Internet (1)

Zwolnienie lekarskie i bezpieczeństwo w czasie epidemii

Polska jak i wiele innych krajów znajduje się w stanie wyjątkowym i w punkcie zapalnym w globalnej pandemii. W całym kraju zamknięte są szkoły, kościoły i stadiony, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy polityki, która zachęci pracujących do pozostania w domu, jeśli są chorzy lub zarażeni.

 

Potrzebujemy szybkiego dostępu do zwolnień lekarskich dla wszystkich chorych pracowników bez konieczności wychodzenia z domu. Zdrowie pracowników jest czynnikiem stabilizacji naszej gospodarki i zapobiegania głębokiej recesji. Koronawirus będzie odbijał się nie tylko na zdrowiu obywateli , ale także na ich kondycji finansowej. Ośrodki kontroli i zapobiegania chorobom zaleciły podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych, włącznie z pobytem w domu, jeśli dana osoba odczuwa jakiekolwiek objawy lub mieszka z kimś, kto ma symptomy.

 

Kiedy chory pracownik jest w stanie pozostać w domu, zapobiega on chorobie innych osób. Zapobiega to zarażeniu klientów, ale także poprawia ogólny stan zdrowia pracowników. Rezultatem jest to, że zapewnienie dostępu do zwolnienia lekarskiego uzyskanego online jest w rzeczywistości korzyścią dla pracodawców, a nie tylko dla pracowników. Ten narodowy kryzys wstrząsa podstawami codziennego życia w Polsce i na świecie. Ten kryzys wymaga przywództwa w celu ochrony obywateli. Chodzi o sposoby, które pozwolą zachować zdrowie zarówno pracowników, jak i społeczeństwa, a tym samym wesprą całą naszą gospodarkę w tym kryzysie.

 

Zwolnienie lekarskie przez Internet

 

Wiele osób skarży się na zwykły katar, kaszel, ma objawy przeziębienia ale nie można wykluczyć zakażenia koronawirusem.  W tym wyjątkowym czasie Ministerstwo zaleca, aby w razie nawet drobnej infekcji pozostać w domu. Do tego potrzebne jest zwolnienie lekarskie. Lepiej nie stawiać się osobiście u lekarza, nie wiadomo czy w poczekalni nie spotka się pacjentów nieświadomych zakażenia SARS-Cov-2. Personel medyczny również woli zmniejszać ryzyko i zaprasza do kontaktu zdalnego.

 

Osoby chcące uzyskać eZwolnienie, eReceptę czy poradę lekarską mogą, dla bezpieczeństwa swojego i innych skorzystać z konsultacji lekarskich online. Jednym z serwisów telemedycznych oferujących tego typu usługi jest m.in. haloDoctor zrzeszający ponad 200 lekarzy specjalistów i gdzie każdy pacjent, może znaleźć dla siebie odpowiedniego specjalistę. Jeżeli to okaże się konieczne w trakcie zdalnej wizyty pacjent może uzyskać sugestię o konieczności przeprowadzenia badań w stacjonarnej placówce medycznej, ale być może okaże się to zbędne.

 

Dzięki temu znacząco można obniżyć częstotliwość kontaktów międzyludzkich a to prowadzi to obniżenia ilości zakażeń a tym samym w niedługim czasie powrót do normalnego funkcjonowania. Każdy lekarz przyjmujący online ma prawo wystawić dokumenty typu eRecepta czy eZwolnienie i jeżeli tylko istnieją wskazania zdrowotne i pacjent posiada prawo do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  może bez problemu uzyskać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że zwolnienie lekarskie możemy uzyskać dla siebie ale i  gdy inny członek rodziny wymaga naszej opieki – dzieci, współmałżonek lub rodzic. Każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo uzyskać L4 aby móc zaopiekować się chorym członkiem rodziny.

 

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie online?

 

W sytuacji eWizyty lekarz online może jedynie poprosić pacjenta o podanie numeru PESEL, reszta wymaganych danych (nazwa i NIP pracodawcy, adres pacjenta) figuruje w systemie. W chwili wystawienia zwolnienia pracodawca od razu jest powiadomiony o tym fakcie i pracownik nie musi się kłopotać dostarczaniem go do firmy itp.. Zatem gdy potrzebujemy konsultacji z lekarzem warto pozostać bezpiecznie w domu, skorzystać z opcji eWizyty i w ten sposób przyczynić się do obniżenia ryzyka infekcji koronawirusem i tym samym w perspektywie czasowej mieć pozytywny wpływ na szybszy powrót do równowagi społecznej i gospodarczej.