Tag: software CATI (1)

Rewolucyjne CATI

Technika wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI) jest aktualnie jedną z dwóch najpopularniejszych metod badawczych, które łączą jakość, krótki czas realizacji i relatywnie niski koszt badania.

Zastosowanie techniki CATI obniża koszty badania w stosunku do tradycyjnej formy zbierania danych metodą papier + ołówek. Nie jest konieczne drukowanie papierowych kwestionariuszy, które wraz z przesyłaniem ich i wtórną digitalizacją zebranego w papierze materiału badawczego wydłużały w nieskończoność proces badania, generując również wysokie koszty.

Studio CATI sprawdziło się znakomicie w naszej firmie, daleko przechodząc pokładane w tym projekcie nadzieje. Dlatego oprócz usług oferowanych przez nas w zakresie badań postanowiliśmy udostępnić klientom wykorzystywane przez nas oprogramowanie badawcze, które umożliwia prowadzenie własnych projektów.

Dzięki temu rewolucyjnemu narzędziu CATI System, cały proces badania opinii można przenieść do wewnątrz przedsiębiorstwa, zamiast zlecać go zewnętrznej firmie. Oznacza to z pewnością krótszy czas realizacji i niższe koszty prowadzenia badań. Zachęcamy do testowania oprogramowania do CATI na stronie internetowej, gdzie dostępna jest wersja demo.

Badanie przy pomocy CATI System jest bardzo proste, a wystarczy komputer połączony z Internetem oraz słuchawki komputerowe, żeby rozpocząć projekt. Niezbędne jest jeszcze tylko właściwe oprogramowanie.

Z doświadczenia wiemy, że istotnymi elementami oprogramowania do CATI okazują się moduły zabezpieczające przed utratą danych, w przypadku awarii sprzętu komputerowego, dlatego CATI System posiada funkcję automatycznego tworzenia kopii wszystkich plików związanych z badaniem na serwerze. Zadbaliśmy o wygodę, dbając o kompatybilność naszego oprogramowania do CATI z popularnymi przeglądarkami internetowymi.

Pracę z software CATI można rozpocząć po zakupie licencji. Umożliwia ona korzystanie z uprawnień administratorskich, w tym zakładanie kont ankieterskich i tworzenie kwestionariusza ankiety. Administrator może także na bieżąco śledzić postępy badania, ma bowiem stały dostęp do statystyk projektu.

Tworzenie ankiety to proces, który przynosi wiele zadowolenia, może jednak nastręczać trudności niedoświadczonemu badaczowi, a źle skonstruowana ankieta bywa częstą przyczyną niejasnych wyników ankietyzacji. Nasze oprogramowanie do CATI pozwoli uniknąć błędów na tym etapie z pomocą modułu sprawdzającego logikę ankiety (przejścia między pytaniami). Podobne zawory bezpieczeństwa eliminują błędy w każdym następnym stadium realizacji badania.

Software CATI umożliwia wykonywanie własnych badań firmom, którym dotąd nie udało się utworzyć działu badań rynku z powodu zbyt wysokich kosztów utrzymania go. Wierzymy, że w firmie – jak w życiu: regularne badania pomagają w utrzymaniu najlepszej kondycji, a także umożliwiają szybkie wykrywanie ewentualnych zagrożeń i szybką reakcję na nie. Badania opinii i badania rynku, które można wykonać z pomocą CATI System to cenna część systemu immunologicznego dla każdego przedsiębiorstwa.