Tag: statytsyka (1)

Statystyka - gdzie uzyskać pomoc do pracy naukowej?

Doktorat z liczbami w tle

Świat nauki

Przeprowadzenie rzetelnych badań naukowych wymaga często sporych nakładów czasowych i finansowych. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w czasie przygotowywania dysertacji doktorskiej, która jest przecież wyznacznikiem samodzielności naukowej. Jednocześnie siłą rzeczy staje się naszą wizytówką dla świata specjalistycznych badań, dlatego należałoby zadbać o jej jak najlepszą formę. Jak już jednak wspomnieliśmy, badania wymagają nakładów, a to dlatego, że trzeba dokonać szeregu operacji. Musimy określone dane zebrać, przetworzyć, a następnie dokonać ich analizy na podstawie której będziemy mieli możliwość zbudowania solidnych wniosków. Czy jednak musimy okazywać się specjalistami poza swoją dziedziną? Czy musimy wykazać się również eksperckim poziomem znajomości prawideł badań statystycznych? Odpowiedź brzmi: niekoniecznie.

Wsparcie dla badaczy

Jeżeli z różnych względów nie możemy sami przeprowadzić analizy do doktoratu, to z pomocą mogą nam przyjść zewnętrzne podmioty badawcze. Z pomocą najnowszych metod i technik statystycznych specjaliści są w stanie pomóc nam na każdym etapie tworzenia tak zakrojonej pracy dyplomowej. Dzięki temu możemy skupić się na zgłębianiu naszych dziedzin, a jednocześnie stworzyć projekt posiłkujący się analizą wysokiej jakości i rzetelności. Jest to duży plus ponieważ zewnętrzna firma daje nam pewność odpowiedniego przeprowadzenia kluczowych dla dysertacji badań. Przeprowadzając je sami, zakładając już, że rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić poprawnie, wciąż możemy ze względu na brak zobiektywizowanego dystansu zakłócić wyniki obliczeń statystycznych. Zlecając analizy do doktoratu zewnętrznemu wykonawcy możemy liczyć na minimalizację tego typu błędów ludzkich oraz subiektywizacji. Badania można zlecić lub przekazać firmie na każdym etapie prac, wobec czego jeśli mamy już zebrane dane, to możemy jedynie oddać je specjalistom do opracowania. Rozmiar naszego zlecenia oczywiście wpływa na cenę, warto jednak rozważyć taki krok ze względu na istotność liczbowych danych jako wykazania realnego związku naszych rozważań z rzeczywistością.

Współpraca i konsultacje

Każda dysertacja doktorska jest indywidualnym tworem osoby ukształtowanej w konkretny sposób. Stanowi często pierwszy samodzielny krok w kierunku poważnego uprawiania nauki. Dlatego nie można tu mówić o wystandaryzowanej formie wykonywania usługi analizy statystycznej. Istnieją pewne jakościowe warunki, które firma zewnętrzna musi przy obsłudze takiego zlecenia zapewnić – to przede wszystkim dobry kontakt na każdym etapie, elastyczność oraz dostosowywanie projektu do potrzeb zlecającego. Wszystko ostatecznie zależy od nas, dlatego warto postawić na konsultacje na każdym etapie projektu. Dzięki temu będziemy pewni, że uzyskamy to na czym nam zależy, czyli twardą podstawę dla naukowych spekulacji, stawiania hipotez bądź dalszego wnioskowania, poszerzającego optykę reprezentowanej dziedziny i przesuwającego granice poznania coraz dalej.