Tag: zarabiaj przez internet (1)

Zarabianie online

Zarabianie online
Możliwości zarabiania w Internecie jest sporo – na niektóre z nich trzeba jednak uważać, mogą mieć bowiem nielegalny charakter. Internauci, zwłaszcza młodzi, dosyć często dają się nabrać na pisanie tekstów, czy linkowanie za darmo. A przecież we współczesnym świecie, gdzie tak istotny jest marketing, zwłaszcza ten w Internecie, można też z łatwością znaleźć sposób legalnego i opłacalnego zarobku właśnie w tej dziedzinie. Z pewnością mogą się tym pochwalić płatne ankiety. Co to są „płatne ankiety”? To ankiety online, za których wypełnianie internauci otrzymują punkty wymieniane później na pieniądze lub nagrody rzeczowe.

Ankiety
Z ankietyzacją styka się całkiem niemało ludzi. Zwykle jest to ankietyzacja telefoniczna (CATI) bądź też w formie tradycyjnej (PAPI). Coraz częściej spotyka się też formę CAWI, a więc ankiety przez Internet, chociażby w formie aplikacji wyskakującej w oknie, w jakim przeglądamy artykuł. Każdy kto zetknął się z jakąkolwiek forma ankietyzacji może nawet nie przeczuwał, że na wypełnianiu kwestionariuszy może zarobić nie tylko ankieter, ale i respondent. Już od kilkunastu lat w Polsce powstają odpowiednie, dedykowane kwestionariuszom CAWI, panele płatnych ankiet. 

Panele ankiet online zakładane są zwykle przez najlepsze firmy badawcze, chcące zgromadzić jak największą liczbę panelistów stanowiących przekrój polskiego społeczeństwa. Dzięki temu mogą wykonywać badania taniej, szybciej i efektywnej.

To, co najważniejsze
Uczestnicząc w panelu online internauci otrzymują nie tylko punkty zamieniane na nagrody bądź też pieniądze. Maja też wpływ na wygląd i działanie panelu. Przekazują też opinie na różne tematy, nie tylko marketingowe, ale też społeczne. Wszystko to sprawia, że wypełnianie płatnych ankiet staje się dla niektórych z nich bardzo ważne. Później swoje doświadczenia mogą wykorzystać między innymi w pracy w firmie badawczej.

Punktologia stosowana
Punkty za wypełnianie ankiet zależą od trudności kwestionariuszy, ich długości, stopnia skomplikowania. Punkty za poszczególne ankiety gromadzone są na koncie danego panelisty. Po uzyskaniu określonej ich liczby, może je on wymienić na pieniądze lub nagrody, zależnie od preferencji konkretnego panelisty i firmy badawczej. Ankiety zawsze są dobrowolne. Liczba gromadzonych punktów w dużym stopniu zależy zatem od samego użytkownika panelu. 

Rejestracja w panelu nie zobowiązuje do wypełniania wszystkich ankiet, które przyjdą na maila – pozostaje pełna dowolność, dzięki której można wybrać, które ankiety wypełnia się, a których nie. Nie ma też konieczności robienia tego w konkretnym czasie – o ile nie przekracza on terminu badania, który zwykle wynosi nie mniej niż 2 tygodnie. Zarabianie na ankietach jest prostym i przyjemnym hobby.